За нас

Брендот Luxmainer е насочен кон подобрување и овозможување на енергетски најефикасните решенија на светло. Во своите настојувања да ги задоволи речиси сите барања, Luxmainer ги развил линиите за осветлување на просторот којшто го користиме секојдневно, како што се домот и канцеларијата, но и на специјализираните простори, како магацини и производни погони. Линијата на производи на Luxmainer е поделена и на производи за употреба во затворени и отворени простори, а некои од нив со леснотија може да ги издржат сите атмосферски влијанија.